Püsimeigi koolituse baaskursus

02.02.21 - 10.02.21

section divider

Hind 2500 EUR, koos KM-ga

Õppekava

Õppejõud Jelena Levitskaja

Õppeasutus viib läbi täiskasvanute täiendõpet majandustegevuse teate alusel, täiendõppe läbiviimiseks.
Tegevusloa number 215079

Õppetöö kestus 7 päeva, 56 AK tundi. Õppetöö sisaldab teooriat ja iseseisvat praktilist tööd õppeklassis pedagoogi käe all.

Õppemaht ak tundides:
 • üldine — 56 AK tundi
 • teooria — 16 AK tundi
 • praktika — 40 AK tundi
Loengute tunniplaan
 • 10 – 12 Loeng
 • 12 – 14 Loeng
 • 14 – 15 Lõuna
 • 15 – 17 Loeng

Õppekava

1 ja 2 päev 10.00-17.00 teooria 16 AK tundi

1 päev 8 AK tundi

 • Põhimõisted. Tattoo ja mikropigmenteerimine
 • Naha struktuur ja pigmentide jaotuse eripära nahas, pigmendid
 • Mikropigmentatsiooni seadmete tüübid ja nende eripärad
 • Moodulite tüübid ja nende kasutamine ning utiliseerimine

Töökoha korraldamine, vajalikud materjalid. Hügieen ja ohutus, aseptika ja antiseptika, töövahendite steriliseerimine ja desinfitseerimine.

 • Näidud. Mikropigmentatsiooni võimalused ja teenuste sortiment
 • Kliendi konsulteerimine ja protseduurieelne ettevalmistus
 • Protseduurijärgne hoolitsus
 • Nahahooldusvahendid pärast püsimeiki
 • Ettevaatusabinõud
 • Vastunäidustused, võimalikud reaktsioonid
 • Soovitused koduseks hoolduseks, paranemisprotsess
 • PMU protseduuri õiguslikud alused. Kokkulepe kliendiga
 • Turundus, püsimeigi teenuste reklaam. Hinnapoliitika

Pigmentoloogia. Koloristika.
Praktiline osa Visandid paberil, lateksmudelil


2 päev 8 AK tundi Teoreetiline osa
Kulmud hajutus

Teoreetiline osa

 • Näo tüübid, ideaalsed proportsioonid, vormide mitmekesisus
 • Vormi valik ja eskiisi koostamine
 • Tattoo pealekandmise tehnika
 • Protseduuri etapid
 • Tuimestus. Pindmine tuimestus. Kasutamismeetodid, vahendid ja erinevused nende kasutamisel
 • Puuderkulmude paranemine päevade kaupa

Praktiline osa Kulmud. Hajutamine, praktika lateksmudelil


Huuled Akvarell-, huulepulgatehnika

Teoreetiline osa

 • Näo tüübid
 • Huulte anatoomia
 • Eskiisi koostamine, eskiisi fikseerimine
 • Varjundi valimine arvestades värvitüüpi, huulte värvi, kliendi soovi
 • Huulte piirkonna tuimestus. Vastunäidustused, kasutusmeetodid ja eripärad
 • Huulte püsimeigi tehnikad

Praktiline osa Huuled, praktika lateksmudelil


Silmad Ripsmetevaheline joon, hajutatud lainerijoon

Teoreetiline osa

 • Silmakujud. Silmavormide korrektsiooni põhimõtted
 • Silmalaugude kontuuri eskiisi valik sõltuvalt kliendi individuaalsest eripärast
 • Ülemise silmalau ripsmetevahelise ala täitmine (tihedate ripsmete efekt)
 • Hajutatud lainerijoon
 • Silmapiirkonna tuimestuse eripärad ja liigid
 • Varjundi valimine

Praktiline osa Silmalaud. Praktika lateksmudelil


Püsimeigi korrektsioon

Teooria

 • Keeruliste momentide hindamine ja analüüs
 • Kokkuvõtete tegemine
 • Küsimused-vastused
 • Enamlevinud vead

Esimene praktiline arvestus: Teostada aparaadi abil kulmude, laugude ja huulte väljajoonistamine lateksmudelil


3 päev 10 - 17.00, 8 AK tundi

Omandatud materjali praktiline läbitöötamine Praktiline töö lateksmudelil. Protseduuri demonstratsioon. Kulmud modellil – meister. Iseseisev praktiline viimistlus modellil. Kulmud, meistri juhendamisel.


4,5,6,7 päev 10 – 17.00, 32 AK tundi

Meister demonstreerib huulte ja silmade protseduuri modellil.
Iseseisev praktiline viimistlus modellidel
4 päev 2 modelli kulmud, 5 päev 3 modelli huuled, 6 päev 3 modelli silmalaud meistri juhendamisel


7 päev Eksamitööd

Eksamitööd.
1 Teoreetiline eksam.
2 Praktiline eksam sisaldab 3 tööd:

 • Huuled
 • Laug
 • Kulmud

Diplomi pidulik kätteandmine.


Õpilane on kooli lõpetanud pärast käesoleva koolituse täitmist täies mahus (osavõtt peab olema vähemalt 90%) ning püsimeigi teooria ja praktika eksami sooritamist. Eksamil tõendab õppija teadmiste ja oskuste terviklikkust, süsteemsust ja kasutamisoskust, valmisolekut tööks ja piväljundite saavutatust. Eksami hindamine on mittediferentseeritud. Positiivne tulemus on «sooritatud» ning negatiivne tulemus «mittesooritatud».

Koolituse lõpetamisel õppija saab lõputunnistuse.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.

Õpiväljundid ja läbimise eeldus

Eelduseks on püsimeigi protseduuride tegemine. Koolituse läbides oskab õppija kasutada püsimeigi masinat, pigmente ja teha püsimeigi protseduure (sh kulmud, huuled, silmad).

Koolituse ja eksami läbides on õpilane võimeline iseseisvalt teostama püsimeigi protseduure, teab nahaehitusest, hügieeninõuetest, vajalikest toodetest ja protseduurinõuetest.

Juhendaja hindab õpilase oskusi ja eksami tulemusi ning juhendab ja järgib praktilist tööd kõrvalt.

Selles programmis antavad teadmised ja oskused on piisavad, et alustada iseseisvat tööd püsimeigi valdkonnas, täpsemalt teha iseseisvalt püsimeiki järgnevates piirkondades: kulmud (eri tehnikad), silmad (ripsmetevahelise ruumi täitmine), huuled (akvareel tehnika ja täielik värviga katmine).

Kooli õpperuumid asuvad Jõhvis aadressil Rakvere 3A. Kool kasutab ruume üürilepingu alusel. Õppepind on 30m2. Ruum on jaotatud mugavalt osadeks teoreetiliste ning praktiliste harjutuste tarvis. Tööks klientide ja modellidega on neli töökohta. Teoreetiliseks õppeks, märkmete tegemiseks ja tööks lateksjäljenditega on olemas lauad, samuti on olemas toolid esmase meigi ja konsultatsioonide tarvis. Töös kasutatakse kõige moodsamaid nahapigmenteerimisaparaate ja materjaali. Ruumis on veevarustus, sundventilatsioon, suured aknad ja palju päevavalgust. Õpperuum ja õppeks kasutatav varustus vastavad täielikult tervisekaitseinspektsiooni nõuetele.

NB! Jätame endale alati õiguse muuta õppetöö läbiviimise plaani sõltuvalt meistri ettevalmistusest ja tema võimalustest meie õppekava kohandada. Õppeasutusel on õigus teha õppekavas muudatusi objektiivsetel põhjustel. Kokkuleppel saame pakkuda Teile täiendavat aega.

Koolituse hind 2500 EUR, sisaldab käibemaksu.
Õppekava on koostanud Fralen OÜ.

Registreerimine